Rooms Katholieke Basisschool Het Kompas

Kofschipstraat 11 1826 CG Alkmaar

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Het Kompas
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Het Kompas

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In juni 2021 heeft onze school Het Kompas deelgenomen aan de leerling tevredenheidspeiling.  Van onze school hebben 84 leerlingen de vragenlijst ingevuld uit de groepen 6 t/m 8. De enquête geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de leerlingen met hun school. Het gemiddelde rapportcijfer dat leerlingen in de referentiegroep aan hun schoolgeven is 7.7. Onze school scoort lager dan het landelijk gemiddelde. 
Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven