Rooms Katholieke Basisschool Het Kompas

Kofschipstraat 11 1826 CG Alkmaar

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Het Kompas
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Het Kompas

In het kort

Toelichting van de school

Dit is het schoolvenster van Het Kompas. U vindt hier data en gegevens over Het Kompas waarmee u ons kunt vergelijken met andere scholen in de buurt. 

Voor een goed beeld over onze school is het fijn om onze website te bezoeken, maar het allerleukste is natuurlijk een rondleiding met informatie op Het Kompas zelf.

U bent van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Kennis
  • Sociale veiligheid
  • Bewegen
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
212
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school werkt voor opvang nauw samen met Klein Alkmaar. Op www.kleinalkmaar.nl vindt u alle benodigde informatie voor kinderopvang buiten schooltijden. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven