Rooms Katholieke Basisschool Matthias

Spieghelplein 45 1813 XV Alkmaar

  • Uitstekend geschikt om samen te werken. Interactieve programma's vormen een goede ondersteuning bij het verwerken van de rekenlessen
  • Ieder kind leert op zijn of haar eigen wijze. Differentiatie en aandacht op eigen niveau. En de mogelijkheid om zelf verder te werken
  • Samen weet je meer. Techniek onderwijs is vooral het onderzoeken van mogelijkheden en vragen om tot een oplossing te komen.
  • Een school is meer dan alleen klaslokalen. Een andere werkplek in de school zet aan tot zelfstandigheid. Vertrouwen is het sleutelwoord.
  • In alle rust je werk kunnen doen. Concentratie en zelfstandigheid in de nabijheid van de groep. Samen en toch ieder voor zich

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Matthias heeft zich o.a. toegelegd op de ontwikkeling van taal. Hiervoor volgen wij o.a. Piramide in de onderbouw en nemen we deel aan VVE onderwijs. Voor de taal ondersteuning hebben wij een taalspecialist in dienst.

ICT- specialist

Voor culturele ontwikkeling en aanbod van brede school activiteiten maken wij gebruik van specialisten van Artiance. U kunt daarbij denken aan Kooklessen, drama lessen, muziek lessen en creatieve vorming.

De school heeft een logopedist die 1 keer per week aanwezig is en werkt nauw samen met specialisten vanuit REC2 voor spraak/taal ondersteuning.

Voor de kinderen die meer uitdaging nodig hebben maken wij gebruik van het advies en de programma's van Bureau de Beweging

Onze leerkrachten werken voortdurend aan hun persoonlijke professionele ontwikkeling om aan te blijven sluiten bij de behoefte van de leerling en de ontwikkelingen in het onderwijs

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Matthiasschool biedt specifieke ondersteuning aan leerlingen met taal problematiek. De doelgroep bestaat uit leerlingen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen en leerlingen die een taalontwikkelstoornis hebben.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven