Rooms Katholieke Basisschool Matthias

Spieghelplein 45 1813 XV Alkmaar

  • Uitstekend geschikt om samen te werken. Interactieve programma's vormen een goede ondersteuning bij het verwerken van de rekenlessen
  • Ieder kind leert op zijn of haar eigen wijze. Differentiatie en aandacht op eigen niveau. En de mogelijkheid om zelf verder te werken
  • Samen weet je meer. Techniek onderwijs is vooral het onderzoeken van mogelijkheden en vragen om tot een oplossing te komen.
  • Een school is meer dan alleen klaslokalen. Een andere werkplek in de school zet aan tot zelfstandigheid. Vertrouwen is het sleutelwoord.
  • In alle rust je werk kunnen doen. Concentratie en zelfstandigheid in de nabijheid van de groep. Samen en toch ieder voor zich

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Warm welkom
  • Talenten
  • Uitdagen
  • Onderzoeken
  • prikkelen tot ontwikkelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
170
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor de voorschoolse en naschoolse opvang kunnen ouders gebruik maken van de diensten van SKOA of Rollebol De ouders gaan zelf een overeenkomst aan met de buitenschoolse opvang. De opvang organisatie werkt samen met de school om haal en breng tijden goed af te stemmen.

De brede school activiteiten vinden in school plaats tussen 15.15 uur en 16.30 uur. De deelnemende kinderen worden dan aansluitend aan schooltijden in de school opgevangen.

De school werkt ook samen met Alkmaar sport waardoor kinderen uit school kunnen deelnemen aan sport activiteiten

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven