Rooms Katholieke Basisschool De Regenboog

Tochtwaard 14 1824 EZ Alkmaar

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Regenboog

Het team

Toelichting van de school

In ons team zijn alle leeftijdsgroepen vertegenwoordigd. Er is een goede balans in de diverse leeftijdsgroepen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij hebben een SAKS-pool. Dit is een groep leerkrachten met een vastdienstverband, die invallen bij verlof, ziekte of overige redenen voor afwezigheid van de leerkracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen Passend Onderwijs hebben we de volgende specialismes in huis: Zorgcoördinator, orthopedagoog, rekencoach, gedragsspecialist,

Daarnaast werken we samen met een speltherapeut , een kinderfysiotherapeut, een therapeut sensorische informatieverwerking, een GZ psycholoog, dyslexiebureaus en schoolmaatschappelijk werk.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In kaart brengen van zorg aan leerlingen.

De meeste vierjarige leerlingen die aangemeld worden bij ons op school zijn naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf geweest. In sommige gevallen is in deze periode al extra zorg geconstateerd. Vanuit deze periode ontvangt de school een overdrachtsformulier van de nieuwe kleuter. Ook via het huisbezoek informeert de ouder de school over specifieke zorg die al geconstateerd is.

Hiermee zijn we in het voordeel: de groepsleerkracht weet al wat van het kind en kan daarmee beter aansluiten op de onderwijsbehoefte en kan daarmee sneller het juiste onderwijs bieden. In de andere gevallen worden leerlingen die extra zorg nodig hebben door de ouder of de leerkracht gesignaleerd. Extra zorg kan zich voordoen op het gebied van het leren, de werkhouding, het sociaal-emotioneel functioneren of de thuissituatie van het kind. De school kan intern diverse specialismes inzetten of extern specialismes inhuren. Het toekennen van specifieke zorgarrangementen verloopt via een zorgteamoverleg.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven