Openbare Basisschool Nicolaas Beets locatie Beethovensingel

Beethovensingel 17-21 1817 HJ Alkmaar

  • Na een spannende race weet Beets Energy Challenges de jury te overtuigen!
  • Onze schoolafspraken
  • Drama als vast onderdeel van ons programma.

In het kort

Toelichting van de school

"Onze school, goede keus"

Een rijke wereld om samen het verschil te maken

De Nicolaas Beets is een school die ruimte biedt voor ontwikkeling binnen een rijke, geborgen en stabiele omgeving. Waar je zelfstandig leert van en met elkaar. Een kansrijke plek die verbindt en sterker maakt!

Kijk ook op: www.obsnicolaasbeets.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • een rijk aanbod
  • uitgaan van verschillen
  • zorg voor elkaar en omgeving
  • brede ontwikkeling
  • cultuureducatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Vrije keuze tussen de locaties

Wij hebben een stabiel leerlingenaantal. De leerlingen zijn verdeeld over drie locaties. Op de Beethovensingel hebben wij een onderbouw en een bovenbouw locatie. Totaal 16 groepen. Op locatie de Hoef hebben wij 4 groepen. Ouders hebben vrije keuze om te kiezen tussen de Beethovensingel en locatie de Hoef.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
406
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven