Openbare Basisschool Nicolaas Beets locatie Beethovensingel

Beethovensingel 17-21 1817 HJ Alkmaar

  • Na een spannende race weet Beets Energy Challenges de jury te overtuigen!
  • Drama als vast onderdeel van ons programma.

In het kort

Toelichting van de school

Onderwijs dat verrijkt   

Als Nicolaas Beets staan wij al jaren voor kwalitatief goed onderwijs. Daarbij behouden wij het goede van wat onze school al jaren te bieden heeft en staan we open voor nieuwe ontwikkelingen die ons onderwijs rijker maken. Als basisschool willen wij kinderen een brede en solide basis meegeven, waar zij de rest van hun leven profijt van hebben.  

Op de Nicolaas Beets gaan leren, ontwikkeling en plezier hand in hand. Ieder kind is uniek, heeft zijn eigen historie, mogelijkheden en uitdagingen. Hij of zij ontwikkelt zichzelf –  samen met anderen – tot wie hij is. Het is onze missie om ieder kind te begeleiden in zijn proces van ontwikkeling.   

De brede glimlach van het kind in ons logo wijst er op dat kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen op school. Het overdragen van kennis en vaardigheden heeft bij ons de focus. Daarnaast besteden we veel tijd aan onder andere cultuureducatie, beweging en oriëntatie op de wereld.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Respect
  • Autonomie
  • Onderzoekend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Vrije keuze tussen de locaties

Wij hebben een stabiel leerlingenaantal. De leerlingen zijn verdeeld over drie locaties. Op de Beethovensingel hebben wij een onderbouw en een bovenbouw locatie. Totaal 16 groepen. Op locatie de Hoef hebben wij 4 groepen. Ouders hebben vrije keuze om te kiezen tussen de Beethovensingel en locatie de Hoef.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
402
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven