Openbare Basisschool De Zes Wielen

Saturnusstraat 50 1823 DC Alkmaar

  • Deze locatie ligt aan de Munnikenweg.
  • Deze locatie ligt aan de Saturnusstraat 50
  • Deze locatie van De Zes Wielen ligt aan het Oudorperdijkje 66.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij proberen eerst de vervanging intern op te lossen d.m.v. een duo of een andere leerkracht van onze school.

Als dit niet mogelijk is, zoeken wij passende vervanging in de basispoole van Ronduit onderwijs.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Dit kunt u vinden in het toegevoegde schoolondersteuningsprofiel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven