Openbare Basisschool Liereland

Toscanestraat 4 1827 DM Alkmaar

  • Liereland is een vreedzame school. De kinderen leren in een veilig klimaat op de goede manier met elkaar om te gaan.
  • De kinderen werken met een weektaak. Ze plannen activiteiten per week. Zij reflecteren aan het einde van de dag op hun eigen werk.
  • Op meerdere momenten op een dag werken onze leerlingen samen. Soms met kinderen uit de eigen groep, soms groepsdoorbroken.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,1

Terug naar boven