Openbare Basisschool Liereland

Toscanestraat 4 1827 DM Alkmaar

  • Liereland is een vreedzame school. De kinderen leren in een veilig klimaat op de goede manier met elkaar om te gaan.
  • De kinderen werken met een weektaak. Ze plannen activiteiten per week. Zij reflecteren aan het einde van de dag op hun eigen werk.
  • Op meerdere momenten op een dag werken onze leerlingen samen. Soms met kinderen uit de eigen groep, soms groepsdoorbroken.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De scholen van ons Openbaar schoolbestuur Ronduit hanteren het NIO* / Drempelonderzoek als eindtoets in de groepen 8. De NIO meet naast schoolvorderingen ook een deel inzicht en intelligentie.

Liereland neemt geen deel aan de eindtoetsing. Wij verantwoorden ons met de CITO Midden 8 toetsen. Er zijn specifieke eindopbrengsten van deze toetsen te vinden, net als de uitstroomgegevens, in de schoolgids van onze school. Op deze manier voldoen wij aan de eisen van de Inspectie.

De gegevens worden besproken met de ouders en helpen een goed advies voor het Voortgezet Onderwijs te geven.

*NIO = Nederlandse Intelligentietst voor Onderwijsniveau.

Documenten zijn gepubliceerd op www.obsliereland.nl en www.decilinder.nl

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De specifieke uitstroom van onze leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs is terug te vinden in onze schoolgids. De schoolgids staat op www.obsliereland.nl en www.decilinder.nl
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Onderwijsinspectie bezoekt en beoordeelt Liereland en De Cilinder als gescheiden instellingen i.v.m. de verschillende onderwijsconcepten.

Beide scholen voldoen aan de Inspectienormen. Aan eventuele aandachtspunten wordt gewerkt a.d.h.v. een Plan van Aanpak. Dit Plan van Aanpak maakt deel uit van ons meerjarenplan.

Terug naar boven