Openbare Basisschool Liereland

Toscanestraat 4 1827 DM Alkmaar

  • Liereland is een vreedzame school. De kinderen leren in een veilig klimaat op de goede manier met elkaar om te gaan.
  • De kinderen werken met een weektaak. Ze plannen activiteiten per week. Zij reflecteren aan het einde van de dag op hun eigen werk.
  • Op meerdere momenten op een dag werken onze leerlingen samen. Soms met kinderen uit de eigen groep, soms groepsdoorbroken.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In de groepen 1 en 2 werken wij met combinatiegroepen. Vierjarige kinderen stromen door het hele jaar in. Vanaf groep 3 werken wij in principe met enkelvoudige groepen tenzij het leerlingaantal in een leerjaar ons dwingt om een combinatiegroep te vormen. In het schooljaar 2020-2021 hebben wij 2 groepen 1/2, een groep 3, een groep 4, een groep 5, een groep 6, een groep 7 en een groep 8. Wij hebben daarnaast op 2 dagen per week een onderwijsassistente in de school om te ondersteunen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Als vakleerkracht hebben wij een leerkracht voor Humanistisch Vormend Onderwijs, ook wel HVO genoemd. Zij geeft iedere week les in de groepen 7 en 8.

Vakleerkracht bewegingsonderwijs: Alle kinderen krijgen een gymles van een vakleerkracht en een gymles van de eigen gym-bevoegde leerkracht per week.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groepen 1 t/m 8 hebben dezelfde schooltijden, maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 u Voor de actuele vakanties en studiedagen verwijs ik u naar onze website: www.obsliereland.nl

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden onderwijs aan kinderen van 4 t/m ongeveer 12 jaar.

Zie voor bijzonderheden: het schoolondersteuningsprofiel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij vormen samen met Kits Oonlie een IKC, een integraal kind centrum. In dit IKC participeren ook basisschool De Cilinder en basisschool De Cocon.

In het gebouw van Liereland zit ook kinderopvang van Rollebol.

Terug naar boven