Odradaschool

Sint Odradastraat 14 5335 LL Alem

  • Schoolfoto van Odradaschool
  • Schoolfoto van Odradaschool
  • Schoolfoto van Odradaschool
  • Schoolfoto van Odradaschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom, 

Bent u benieuwd naar de Odradaschool, de school voor buitenonderwijs in de Bommelerwaard? Wij laten onze school graag aan u zien.

Maak een afspraak voor een rondleiding.

Wij begroeten u graag.


Deze pagina geeft u inzicht over de werkwijze en de resultaten van de Odradaschool.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school.

Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.


Team Odradaschool


Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De meeste leerlingen van onze school komen uit Alem. Ook leerlingen uit andere dorpen zijn welkom bij ons op school. De leerlingen uit andere dorpen die bij ons op school zitten worden goed opgenomen in de sociale constructies die er zijn.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
30
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven