Sinnehonk

Van Sminiaweg 114 B 9064 KH Aldtsjerk

  • Op de foto ziet u de noordzijde van de school. Dit is de grote hal waar de kleuters gymnastiek lessen krijgen met klein en groot materiaal.
  • Schoolfoto van Sinnehonk
  • Schoolfoto van Sinnehonk
  • Schoolfoto van Sinnehonk
  • Schoolfoto van Sinnehonk

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Conclusies:

De kinderen van groep 6,7 en 8 van onze school scoren een gemiddelde van 8,6 Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten. Ook dit jaar weer een rapportage waar je als school trots op kunt zijn. Er heerst binnen de school een goed pedagogisch klimaat. Iedereen doet ertoe. De leerlingen kunnen hun mening zeggen en zijn respectvol naar elkaar. Natuurlijk is er ook wel eens iets aan de hand, maar dit wordt altijd goed opgelost. Hier hanteren we dan ook dat het gesprek aangaan met elkaar belangrijk is.

De vragenlijst wordt besproken in het met de kinderen, team, leerlingenraad en de MR. 


Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Voor de oudertevredenheid hebben wij in het najaar 2022 een oudertevredenheidspeiling gehouden. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven