Sinnehonk

Van Sminiaweg 114 B 9064 KH Aldtsjerk

  • Op de foto ziet u de noordzijde van de school. Dit is de grote hal waar de kleuters gymnastiek lessen krijgen met klein en groot materiaal.
  • Wanneer u binnenkomt en rechts afslaat komt u in de onderbouw. Hier zitten de groepen 1 , 2 en 3. Naar links vindt u de groepen 4/5 en 6/7/8
  • De school heeft een prachtig groot plein. Kleuters hebben een eigen plein waar zij rustig en fijn kunnen spelen.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Conclusies:

De kinderen van groep 6,7 en 8 van onze school scoren een gemiddelde van 8,6 Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten. Ook dit jaar weer een rapportage waar je als school trots op kunt zijn. Er heerst binnen de school een goed pedagogisch klimaat. Iedereen doet ertoe. De leerlingen kunnen hun mening zeggen en zijn respectvol naar elkaar. Natuurlijk is er ook wel eens iets aan de hand, maar dit wordt altijd goed opgelost. Hier hanteren we dan ook dat het gesprek aangaan met elkaar belangrijk is.

De vragenlijst wordt besproken in het met de kinderen, team, leerlingenraad en de MR. 


Tevredenheid
8,6

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Langs deze weg willen wij de ouders die deze vragenlijst in hebben gevuld hiervoor bedanken.

Uit de antwoorden kunnen wij opmaken dat ouders die de vragenlijst hebben ingevuld tevreden zijn. De uitkomst van de vragenlijst wordt besproken in het team en de MR van school. Mochten er verbeterpunten zijn, dan communiceren wij dit in één van onze nieuwsbrieven.

Tevredenheid
8,6

Terug naar boven