Sinnehonk

Van Sminiaweg 114 B 9064 KH Aldtsjerk

  • Op de foto ziet u de noordzijde van de school. Dit is de grote hal waar de kleuters gymnastiek lessen krijgen met klein en groot materiaal.
  • Wanneer u binnenkomt en rechts afslaat komt u in de onderbouw. Hier zitten de groepen 1 , 2 en 3. Naar links vindt u de groepen 4/5 en 6/7/8
  • De school heeft een prachtig groot plein. Kleuters hebben een eigen plein waar zij rustig en fijn kunnen spelen.

Het team

Toelichting van de school

In 2016-2017 zijn er twee nieuwe leerkrachten binnen de school werkzaam gekomen. Hierdoor is de leeftijdsopbouw gewijzigd. 

De leeftijdsopbouw is nu als volgt:

- 25-30 1 leerkracht en 1 onderwijsassistent

- 30-35 1 intern begeleider

- 40-45 2 leerkrachten

- 50-55 directeur, 1 onderwijsassistent, 1 conciërge

- 60+ 1 leerkracht

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of afwezigheid van de leerkracht wordt er door het servicebureau vervanging geregeld. De school/servicebureau streeft ernaar om bij langdurige vervanging te zorgen voor stabiliteit.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Jaarlijks worden op basis van aantallen en zorg de groepen samengesteld. Dit kan dus per schooljaar verschillen.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de groepen 1/2 is de verdeling taal en rekenen niet altijd expliciet te benoemen. Dit heeft ermee te maken dat de taalontwikkeling veelal impliciet aan de orde komt ook tijdens andere vakgebieden.

In totaal maken de leerlingen per week 25 uren. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd wordt effectief ingevuld.

Tijdens de ochtend pauze of lunch kijken de kinderen naar het jeugdjournaal of meester/juf leest voor.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Dit alles staat vermeld in ons SOP (te downloaden).

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven