Sinnehonk

Van Sminiaweg 114 B 9064 KH Aldtsjerk

  • Op de foto ziet u de noordzijde van de school. Dit is de grote hal waar de kleuters gymnastiek lessen krijgen met klein en groot materiaal.
  • Wanneer u binnenkomt en rechts afslaat komt u in de onderbouw. Hier zitten de groepen 1 , 2 en 3. Naar links vindt u de groepen 4/5 en 6/7/8
  • De school heeft een prachtig groot plein. Kleuters hebben een eigen plein waar zij rustig en fijn kunnen spelen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de site van SchoolVenster van obs Sinnehonk.  

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de algemene gegevens en resultaten van obs Sinnehonk.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

Wij wensen u veel leesplezier en voor vragen kunt u contact opnemen met onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uitstekende resultaten
  • Toekomstgericht
  • Goede sfeer in de school
  • Actuele methoden
  • Interactief onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Een kijkje in Vensters geeft een goed beeld van OBS Sinnehonk.

Voor volledige informatie kunt u onze website bezoeken www.sinnehonk.nl

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
39
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In de schoolgids zijn de documenten rondom sociale veiligheid, pestprotocol en school- en klassenregels te vinden.

Terug naar boven