De Boarne

Tsjerkebuorren 10 8495 KH Aldeboarn

  • Schoolfoto van De Boarne
  • Schoolfoto van De Boarne
  • Schoolfoto van De Boarne
  • vlnr: Janke, Aizo, Hilda, Sietske, Yvonne Tineke Marjan, Louwrents
In het midden: Tineke
  • Schoolfoto van De Boarne

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Graag bedanken we alle ouders die de vragenlijst hebben ingevuld! We zullen de resultaten bespreken en verwerken in het nieuwe schoolplan.
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven