De Boarne

Tsjerkebuorren 10 8495 KH Aldeboarn

  • De Boarne biedt kinderen een veilig pedagogisch klimaat waarbinnen ze, betrokken op elkaar en hun omgeving, zich optimaal kunnen ontwikkelen
  • De school staat midden in Aldeboarn en is onderdeel van het dorp. Er wordt veelvuldig samengewerkt met verenigingen en instanties.
  • Schoolfoto van De Boarne
  • Schoolfoto van De Boarne
  • Schoolfoto van De Boarne

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,4

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Graag bedanken we alle ouders die de vragenlijst hebben ingevuld! We zullen de resultaten bespreken en verwerken in het nieuwe schoolplan.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven