Openbare Basisschool 't Nokkenwiel

Boerenpad 1 2953 BA Alblasserdam

Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Nokkenwiel

In het kort

Toelichting van de school

Waarom:
Wat zou het mooi zijn, als we er samen voor zouden kunnen zorgen dat het kind nieuwsgierig blijft, dat het ruimte krijgt om zelfstandig te ontdekken, te leren en dat het leert verantwoordelijkheid te nemen voor de acties die het inzet. Wat zou het geweldig zijn als het ontdekt dat andere kinderen hetzelfde doen en hierin leert van anderen. Hoe mooi is het om te zien, dat ieder kind op eigen wijze en met behulp van eigen talenten, dit leerproces doorloopt en zo de wereld leert kennen. 
Hoe:
Door zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, reflectie en borging als uitgangspunten te nemen.
Wat:
Zie de gegevens op deze site

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerking
  • Reflectie
  • Borging

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Dagelijks heet 't Nokkenwiel vele kinderen welkom. Het aantal zal de komende jaren echter gaan dalen door vergrijzing van de wijk.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
272
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven