Protestants Christelijke Basisschool Het Kompas

Scheepsbouwplein 10 2953 XM Alblasserdam

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Het Kompas

In het kort

Toelichting van de school

'Met elkaar staan wij rondom uw kind, dát is wat ons samenbindt!'

Met dit motto geven wij uitvoering aan onze missie christelijk onderwijs te bieden aan kinderen die aan onze zorg worden toevertrouwd. in ons Schoolvenster vindt u allerlei getallen en grafieken. Een school is meer dan een optelsom van cijfers. Wij nodigen u van harte uit onze school te bezoeken voor een kennismaking met alle aspecten die wij belangrijk vinden. Op school gebeurt het!

Wilt u meer weten van onze school en kunt u niet wachten? Bezoek dan onze website www.kompas-alblasserdam.nl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Vanaf 2005 heeft onze school een flinke groei doorgemaakt. Van 240 leerlingen in 2004 tot 325 leerlingen in 2011. Nu daalt ons leerlingaantal langzaam en lijkt zich in de toekomst te stabiliseren rond de 300 leerlingen. De daling is een gevolg van het lagere geboortecijfer in ons voedingsgebied.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
274
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven