obs Akkrum

De Stringen 1 8491 HA Akkrum

  • Schoolfoto van obs Akkrum
  • Schoolfoto van obs Akkrum
  • Schoolfoto van obs Akkrum
  • Schoolfoto van obs Akkrum
  • Schoolfoto van obs Akkrum

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Onze ouders waarderen onze school met een 8,1 waar wij blij mee zijn.

Het contact tussen ouders en teamleden van school wordt het hoogst gewaardeerd wat zeker bijdraagt aan een prettige communicatie binnen de school.

Een verbeterpunt vinden we op twee punten:

a. het voldoende uitdagen van hun kind om zich maximaal te kunnen ontwikkelen.

Met de aanschaf van de nieuwe reken- en taalmethode kunnen we meer verrijkingstaken aanbieden. Ook bij andere vakken breiden we het aanbod in de uitdaging uit. In het koersplan zijn van 2023-2027 zijn de thema's 'onderwijs op maat' en 'uitdagend onderwijs' opgenomen waardoor we de komende jaren zeker aan deze onderwerpen verder gaan werken

b. de informatie die ouders krijgen over hun kind.

Met de komst van Parro komt er meer informatie naar de ouders. Komend jaar gaan we de onderwijs inhoudelijke informatie over de groep meer dan voorheen met ouders delen. De persoonlijke ontwikkeling wordt in geplande oudergesprekken met ouders gedeeld.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven