Kindcentrum De Brug

Buurtweg 20 1921 CK Akersloot

 • Schoolfoto van Kindcentrum De Brug
 • Schoolfoto van Kindcentrum De Brug
 • Schoolfoto van Kindcentrum De Brug
 • Schoolfoto van Kindcentrum De Brug
 • Schoolfoto van Kindcentrum De Brug

Het team

Toelichting van de school

De gegevens die u hierboven ziet zijn op dit moment niet actueel. U ziet de gegevens van 2012-2013 van de Johannesschool. De Brug bestaat sinds augustus 2013. De Brug kan deze gegevens niet wijzigen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht doen wij een beroep op de flexpool van ons bestuur. In deze pool zitten leerkrachten die flexibel en breed inzetbaar zijn om op diverse scholen in te kunnen vallen. Soms komt het voor dat alle mensen in de flexpool ingezet zijn, bijvoorbeeld bij een griepepidemie, en er dus niemand beschikbaar is voor onze school. Dan treedt het invalprotocol van de school in werking. Een part-time collega komt extra werken. Of de groep wordt opgedeeld. Of ambulante collega's nemen de groep over. Als al het voorgaande al is ingezet of niet mogelijk is laten we kinderen een dag thuis blijven.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Naast de vakleerkracht bewegingsonderwijs hebben wij leerkrachten met een specialisatie in ons team op de volgende gebieden:

 • Lezen/taal; Janet
 • Rekenen; Marco
 • Gedrag; Liesbeth
 • Meer- en hoogbegaafdheid; Angelique/Joka onderbouw
 • ICT; Trudy en Joka
 • Cultuur; Esther

  Wij werken nauw samen met "De bibliotheek op school" (DeBos) voor de bevordering van het lezen en leesplezier.
  Voor de input van cultuur op De Brug nemen wij deel aan de Cultuurloper. Tijdens de projecten werken wij samen met kunstenaars vanuit  Toonbeeld.Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt volgens de thema's uit de methode Schatkist

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De Wet op het Primair Onderwijs schrijft voor, hoeveel lesuren er aan de leerlingen moeten worden gegeven. De wetgever hanteert hierbij het uitgangspunt dat leerlingen tijdens hun basisschoolperiode minimaal 7520 uur onderwijs ontvangen. Het overzicht per vakgebied geeft een globaal inzicht hoeveel tijd per week aan vakken wordt besteed. Het betreft gemiddelden die per lesjaar enigszins kunnen verschillen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het ondersteuningsprofiel vindt u uitgebreide informatie hoe wij de kinderen op De Brug ondersteunen. 
In de verschillende zorgniveau's is aandacht voor de individuele leerbehoefte van het kind.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven