Kindcentrum De Brug

Buurtweg 20 1921 CK Akersloot

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Brug
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Brug
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Brug
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Brug
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Brug

In het kort

Toelichting van de school

De Brug naar jouw toekomst

De Brug is een school op een centrale plek in Akersloot verbonden aan sporthal De Lelie en de bibliotheek.
Wij creëren een omgeving waarin de verbondenheid tussen kinderen, ouders en leerkrachten centraal staat.
Een plek om elkaar te ontmoeten en samen te werken. 
Op De Brug ontwikkelen en gebruiken wij alle talenten en bereiden kinderen voor op de toekomst.

Bent u nieuwsgierig geworden? Bezoek ook de website van De Brug.
Wij nodigen u graag uit voor een rondleiding en kennismaking met de school.

Tot ziens, team De Brug

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbondenheid
  • Talent
  • Eigenaarschap
  • Creativiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Brug heeft 9 groepen. Op grond van bevolkingsprognoses van de gemeente Castricum worden jaarlijks prognoses gemaakt. Dit gebeurt naar aanleiding van het aantal kinderen dat in een jaar geboren wordt.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
207
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven