Basisschool Rembrandt

Mozartlaan 65 1921 XC Akersloot

  • In de schooltuin heeft iedere leerling van groep 6 een eigen schooltuintje!
  • We kunnen de kinderen in alle opzichten de ruimte bieden om zich te ontwikkelen tot wie ze ze willen zijn.
  • We laten leerlingen zelf ontdekken en onderzoeken, daarbij vinden we samenwerken een belangrijke vaardigheid.
  • Schoolfoto van Basisschool Rembrandt
  • Schoolfoto van Basisschool Rembrandt

Leerlingtevredenheid toelichting

Toelichting van de school

Op onze school vinden we het belangrijk dat alle kinderen zich prettig en veilig voelen. Hier besteden we dan ook veel aandacht aan. Aan hand van de methode Leefstijl werken we aan verschillende thema's die hiertoe bijdragen. (https://www.leefstijl.nl/)

Vanaf groep 5 worden ook lessen HVO (Humanistisch vormend onderwijs) gegeven. Daarin staan samenleven, vriendschap, vertrouwen en worden wie je bent, centraal. 

We vragen de leerlingen ieder jaar een vragenlijst in te vullen, waarmee wordt gemeten hoe zij dit beleven.

Dit wordt gedaan door een Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL) die door zowel de leerling als de leerkracht wordt ingevuld.

De resultaten hiervan worden eens per jaar geüpload en gepubliceerd in Vensters.

Tevredenheid
8,2

Bron

Oudertevredenheid toelichting

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,7

Bron

Terug naar boven