Basisschool Rembrandt

Mozartlaan 65 1921 XC Akersloot

  • In de schooltuin heeft iedere groep eigen schooltuintjes!
  • We kunnen de kinderen in alle opzichten de ruimte bieden om zich te ontwikkelen tot wie ze ze willen zijn.
  • We laten leerlingen zelf ontdekken en onderzoeken, daarbij vinden we samenwerken een belangrijke vaardigheid.
  • In beweging blijft het brein actief en kinderen beleven meer plezier aan de les!
  • Wij geven (ook) buiten les!

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Op onze school vinden we het belangrijk dat alle kinderen zich prettig en veilig voelen. Hier besteden we dan ook veel aandacht aan. We gebruiken de methode Leefstijl, waarmee we kinderen bewust maken van normen en waarden. Daarbij speelt een positieve groepsrelatie een belangrijke rol en richten we ons naast de individuele leerling, ook op de groep. (https://www.leefstijl.nl/)

Vanaf groep 5 worden ook lessen HVO (Humanistisch vormend onderwijs) gegeven. Daarin staan samenleven, vriendschap, vertrouwen en worden wie je bent, centraal. 

We vragen de leerlingen ieder jaar een vragenlijst in te vullen, waarmee wordt gemeten hoe zij dit ervaren.

Dit wordt gedaan door een Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL). Deze wordt door zowel de leerling als de leerkracht ingevuld, geanalyseerd en naar behoefte besproken. Vervolgens worden nieuwe doelen gesteld op drie niveaus; voor de leerling, de groep en de leerkracht.

De resultaten hiervan worden eens per jaar geüpload en gepubliceerd in Vensters.

Tevredenheid
7,9

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ouderenquête en ouderbetrokkenheid

Naar aanleiding van het resultaat van de ouderenquête stellen jaarlijks nieuwe doelen ter versterking van de samenwerking tussen ouders en de school.

Met een groep ouders en leerkrachten willen we de ouderbetrokkenheid versterken. We vinden het belangrijk dat de school goed samenwerkt met de ouders, we doen het écht samen, in het belang van de ontwikkeling van het kind. We werken samen vanuit betrokkenheid en waardering naar elkaar. 

We spreken graag van ouderbetrokkenheid, in plaats van oudertevredenheid. We gaan graag in gesprek over de kwaliteit van het onderwijs. Op welke manier kunnen we het toch een beetje beter doen? Alles wat we doen is immers in het belang van de ontwikkeling van de kinderen. 

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven