Basisschool Rembrandt

Mozartlaan 65 1921 XC Akersloot

  • In de schooltuin heeft iedere groep eigen schooltuintjes!
  • We kunnen de kinderen in alle opzichten de ruimte bieden om zich te ontwikkelen tot wie ze ze willen zijn.
  • We laten leerlingen zelf ontdekken en onderzoeken, daarbij vinden we samenwerken een belangrijke vaardigheid.
  • In beweging blijft het brein actief en kinderen beleven meer plezier aan de les!
  • Wij geven (ook) buiten les!

In het kort

Toelichting van de school

Groeien tot een kleurrijk meesterwerk

De Rembrandtschool is een openbare basisschool waar kinderen samen met plezier leren en spelen.

Het team van betrokken leerkrachten biedt kinderen vertrouwen en ruimte, de basis om zich als mens te kunnen ontwikkelen. We werken samen met ouders zodat ieder kind zo goed mogelijk profiteert van wat onze school te bieden heeft.

Kinderen leren in een veilige, vertrouwde en gestructureerde omgeving met ruimte en aandacht voor muziek, cultuur, sport en bewegen.

Zo helpen we kinderen op onze school de beste versie van zichzelf te worden en te groeien tot een kleurrijk meesterwerk!

Nieuwsgierig?

Bent u nieuwsgierig naar de school? U bent van harte welkom! Maak een afspraak en kom langs voor een rondleiding, we laten u graag onze school zien.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Ontwikkeling
  • Veiligheid
  • Uitdagend
  • Nieuwsgierig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
150
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Welbevinden en betrokkenheid zijn de basis voor ieder kind om je te kunnen ontwikkelen. Veiligheid is niet voor niets een van de kernwaarden van onze school.

Als team besteden we voortdurend aandacht aan het realiseren van een veilig schoolklimaat. Samen werken we iedere dag aan een cultuur waarin zowel leerlingen als medewerkers voortdurend aan het denken worden gezet over hun houding en handelen. Als er een incident plaatsvindt of we maken ons zorgen over een leerling, dan gaan we daarover met elkaar in gesprek. We vinden het belangrijk dat we kinderen leren, dat we hier met elkaar open over praten. We zijn kritisch op ons eigen handelen, waardoor we zorgen voor een verkleining op herhaling van de situatie. 

Groepsvorming en het creëren van positieve onderlinge sfeer hebben een belangrijke plek in ons lesprogramma. 

Terug naar boven