'n Baoken

Heggelkampsweg 4 7636 RB Agelo

  • Schoolfoto van 'n Baoken
  • Schoolfoto van 'n Baoken
  • Schoolfoto van 'n Baoken
  • Schoolfoto van 'n Baoken
  • Schoolfoto van 'n Baoken

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool ‘n Baoken is een school in het kleine buurtschap Agelo. Onze school is niet alleen een school, maar heeft ook een centrale plek binnen de buurtschap Agelo.
‘n Baoken maakt deel uit van atol. Dit is de onderwijsgemeenschap waar de volgende vier scholen onderdeel van zijn: Agelo - ’n Baoken, Tilligte - ’n Esch, Ootmarsum - De Meander en Lattrop - ’t Kämpke. Wij willen van elkaar leren en kennis delen. Elkaars kwaliteiten en talenten willen wij versterken en samen groeien in onderwijs. Onderwijsgemeenschap atol staat voor Samen kleurrijk ontwikkelen. Basisschool 'n Baoken maakt deel uit van Stichting Konot

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Persoonsontwikkeling
  • Het kind staat centraal
  • Krachtig door kleinschaligheid
  • Respect voor elkaar
  • Midden in het buurtschap Agelo

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de schooljaren 15-16 en 16-17 nam het aantal leerlingen tijdelijk toe door instroom van vluchteling-leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
36
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven