basisschool 't Diekske

Langstraat 6 A 5851 BE Afferden (Limburg)

Schoolfoto van basisschool 't Diekske

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in o.a. de resultaten van basisschool 't Diekske. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samen
  • veilig
  • respect
  • eerlijk
  • helpen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
113
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op basisschool ’t Diekske werken we met een vijf-gelijke-dagen-model. Dit betekent dat alle kinderen, van maandag tot en met vrijdag, van 8.30 tot 14.00 uur les krijgen. Om 8.20 uur gaat de bel en vanaf die tijd mogen alle kinderen naar binnen lopen, zodat we om 8.30 uur kunnen beginnen met de lessen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven