SWS De Adeborg

Kleiweg 1 -3 9831 PL Aduard

 • Schoolfoto van SWS De Adeborg
 • Schoolfoto van SWS De Adeborg
 • Schoolfoto van SWS De Adeborg
 • Schoolfoto van SWS De Adeborg

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op samenwerkingsschool de Adeborg!

Op sws de Adeborg  vinden we het belangrijk dat kinderen en medewerkers met plezier naar school gaan en laten we met ons onderwijsaanbod de kinderen uitgroeien tot zelfbewuste, initiatiefrijke en leergierige personen. De zorg en de persoonlijke aandacht voor kinderen in samenwerking met de ouders zien wij als een belangrijke sleutel tot succes.

We werken aan een veilig schoolklimaat waarin kinderen samen kunnen leven, spelen en leren. We moedigen hen aan om zich te ontplooien, hun talenten te ontdekken en ze laten zien dat ze verantwoordelijk zijn voor wat ze doen. 

Wij baseren onze activiteiten op waarden en normen die voortkomen uit het christendom en andere levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen. Onze school is daarmee algemeen toegankelijk.  Op Samenwerkingsschool de Adeborg streven we naar kwalitatief, modern en goed onderwijs vanuit een veilige en professionele leergemeenschap. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samen leven, leren en spelen
 • Veiligheid en respect
 • Persoonlijke aandacht
 • Eigenaarschap
 • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
126
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij zijn een kanjerschool. Om de Kanjertraining in de klas te mogen geven volgen of hebben onze leerkrachten een basistraining gevolgd en nemen ze ook deel aan de daaropvolgende scholingen. De Kanjertraining is meer dan alleen een anti-pestmethode. De training vormt voor ons de leidraad van ons pedagogisch beleid. Hiermee streven we de volgende doelen na:

 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
 • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
 • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
 • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
 • Het bevorderen van ouderbetrokkenheid.

Terug naar boven