IKC Basisschool De Wierde

Kleine Straat 8 9774 PN Adorp

  • Schoolfoto van IKC Basisschool De Wierde
  • Schoolfoto van IKC Basisschool De Wierde
  • Schoolfoto van IKC Basisschool De Wierde
  • Schoolfoto van IKC Basisschool De Wierde
  • Schoolfoto van IKC Basisschool De Wierde

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We zien dat mede door het passend onderwijs we kinderen met een meer dan gemiddelde onderwijsbehoefte op onze school houden en mee laten doen aan de eind toets. Daar zijn we trots op. Want het is fijn dat kinderen in de eigen omgeving op school kunnen zijn. Het heeft op de eindtoets echter wel effect.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van de kinderen worden gevolgd.

Voor de vakgebieden gebeurt dat met toetsen en observatie. Daarnaast worden er twee keer per jaar landelijke volgtoetsen afgenomen. Deze zogenaamde tussenresultaten van alle groepen worden teambreed besproken en geanalyseerd in een zogenaamd datamuur gesprek. Alle data worden per kind, doorgenomen. Daaruit worden conclusies geformuleerd. De inzet en keuzes van het onderwijs van de periode die volgt, wordt mede ingericht door de uitkomst van deze bespreking. Na deze bijeenkomst en de onderlinge bespreking wordt er in de zogenaamde 10-minuten gesprekken met ouders en kinderen gesproken over de ontwikkelingen. Groot voordeel van deze manier van werken is dat we samen als team kunnen leren van elkaar en daardoor sterker worden in ons handelen. Dit verbetert ons onderwijs aan de kinderen

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We besteden veel aandacht aan een goed advies aan ouders en kind inzake het vervolg onderwijs. Zo organiseren we jaarlijks een onderwijsmarkt. Scholen voor VO presenteren zich op de Tiggeldobbe in Winsum. We brengen de open dagen van de VO-scholen onder de aandacht van kind en ouders. Uiteraard zijn er veel gesprekken met kind en ouders over de kansen en mogelijkheden voor het VO. De Wierde start daar mee in groep 7 en de kinderen zijn daar bij betrokken. Het gaat immers over hún toekomst.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven