IKC Basisschool De Wierde

Kleine Straat 8 9774 PN Adorp

  • Schoolfoto van IKC Basisschool De Wierde
  • Schoolfoto van IKC Basisschool De Wierde
  • Schoolfoto van IKC Basisschool De Wierde
  • Schoolfoto van IKC Basisschool De Wierde
  • Schoolfoto van IKC Basisschool De Wierde

In het kort

Toelichting van de school

In het schooljaar 2016/2017 is de school opgegaan in een integraal kindcentrum.

Hier sluiten onderwijs en kinderopvang naadloos op elkaar aan. Zo is er een peuterontwikkelingsgroep, waarin onze peuters eens per week een uur in de kleuterklas mogen spelen. Dit zorgt voor een vloeiende overgang van dagopvang naar basisschool. Ieder kind is uniek, daarom krijgen alle kinderen de mogelijkheid om samen en toch op hun eigen niveau te leren. Wij gebruiken hiervoor verschillende materialen die dichtbij de kinderen staan. Zo leren onze kinderen rekenen met natuurlijke en concrete materialen. Onze iPads maken gepersonaliseerd onderwijs nog gemakkelijker.

Naast veel aandacht voor de sociale ontwikkeling van kinderen hebben wij extra aandacht voor natuur en cultuur. Zo is er een natuurspeelplaats rond de school waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen en ontdekken, geven wij professioneel muziekonderwijs en hebben we onze eigen rots & water trainer. Daarnaast is beweging de hele dag een belangrijk onderdeel van het onderwijs. De wereld wordt steeds kleiner. Wij bereiden onze kinderen hierop voor met Engelse les vanaf groep 5. 

Kortom e´e´n stabiele en vertrouwde omgeving waar kinderen van 0 tot 12 jaar met plezier hun eigen unieke talent kunnen ontwikkelen.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid en vertrouwen
  • Samenwerking
  • Ontwikkelen
  • Betrokkenheid
  • Opvang van 0 tot 12

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De trend is licht stijgend.  De instroom is voldoende om de kinderen een stabiele toekomst te geven.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
56
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven