RK Basisschool De Wegwijzer

van den Berghstraat 2b 4885 AH Achtmaal

Schoolfoto van RK Basisschool De Wegwijzer

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

 Wij hebben op school de vragenlijst van veiligheid en welbevinden afgenomen in het kader van ons Kwaliteitssysteem dat we hebben opgezet met behulp van WMK-PO. Deze wordt in het schooljaar 2022-2023weer afgenomen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Wij hebben op school ouder vragenlijst afgenomen in het kader van ons Kwaliteitssysteem dat we hebben opgezet met behulp van WMK-PO. Deze vragenlijst hebben wij ook besproken in de MR en vandaar zijn waar nodig aandachtspunten geformuleerd. Ze zijn ook geplaatst op onze website onder het onderdeel kwaliteitszorg. Deze zal in het schooljaar 2023-2024 weer afgenomen worden.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven