RK Basisschool De Wegwijzer

van den Berghstraat 2b 4885 AH Achtmaal

Schoolfoto van RK Basisschool De Wegwijzer

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien een leerkracht afwezig is, wordt vervanging ingeschakeld via een invalpool (Leswerk),  zodat de lessen voortgang kunnen vinden. Dit zullen we doen tot  januari 2021, daarna gaan we werken met een eigen invallerspool. In het geval er geen vervangende leerkracht beschikbaar is, wordt ons noodscenario ingeschakeld. Hierin wordt de groep van de afwezige leerkracht verdeeld over de andere groepen. In het uiterste geval moet de betreffende groep voor één dag thuis blijven.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij proberen alle kinderen uit ons dorp les te geven ,ook zo lang mogelijk op onze school te houden. Als na al onze inspanningen dit niet lukt kan er eventueel een verwijzing plaats vinden. 

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We werken veel samen met de Peuterspeelzaal. Er is een mondelinge overdracht. IN sommige gevallen participeert de peuterspeelzaal bij activiteiten van de school.

Terug naar boven