Basisschool het Startblok

Jan van Arkelweg 12 3791 AC Achterveld (Utrecht)

Schoolfoto van Basisschool het Startblok

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Wat fijn dat u een kijkje neemt op 'scholen op de Kaart' om u te oriënteren op een mogelijk nieuwe school.  

Wij zijn zelf van mening dat u een school pas echt leert kennen op het moment dat u er bent en ziet hoe wij te werk gaan. Daarom nodigen wij u van harte uit om onze school een keer te bezoeken om te ervaren hoe wij vorm geven aan het onderwijs op 't Startblok. 

Op ’t Startblok is ons onderwijs erop gericht ieder kind op zijn of haar niveau alle ontwikkelingskansen te bieden, waarbij wij als leerkrachten ons verplichten het maximale haalbare te bereiken en hoge verwachtingen te hebben van de leerlingen ten behoeve van de leerling resultaten op elk niveau. Het laatste inspectierapport (november 2018)  toont aan dat wij als school de juiste koers varen, het is zeer uniek dat een school het predikaat 'GOED' krijgt van de inspectie van onderwijs, een resultaat om trots op te zijn!

Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.startblokachterveld.nl

Bel voor meer informatie of voor een afspraak naar 0342-451877  of mail gerust naar info@startblokachterveld.nl

Met vriendelijke groet en graag tot ziens!

Team 't Startblok

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Respect
  • Eigenaarschap
  • Kwaliteit
  • Openheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van onze school

Dit schooljaar wordt gestart met ongeveer 110 leerlingen. In de loop van dit jaar zal het leerlingaantal nog iets gaan groeien. De leerlingen zijn verdeeld over 5 groepen, te weten; 1/2, 3/4, 5/6, 6/7 en 7/8

De meeste leerlingen komen uiteraard uit Achterveld zelf. Toch blijkt het voedingsgebied zich niet te beperken tot deze directe omgeving. Wij hebben leerlingen uit o.a. Leusden, Barneveld, De Glind, Terschuur en Stoutenburg.   

Achter het schoolgebouw bevindt zich geen grote en overzichtelijke speelruimte met verantwoorde speeltoestellen en veel groen. Aan de voorkant van de school zijn een vlindertuin en een kleine beestjestuin waarin met de kinderen gewerkt wordt. In de school hebben wij de buitenschoolse opvang ‘Humankind’ en de bibliotheek.   

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
109
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven