IKC it iepen finster

Dorpsstraat 4 B 8806 KT Achlum

Schoolfoto van IKC it iepen finster

Het team

Toelichting van de school

Elke woensdag krijgen de leerlingen gymnastiek van onze vakleerkracht Mark. Op maandag geven de eigen leerkrachten gymnastiek.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op IKC it iepen finster werken we met vaste invalleerkrachten. Onze invalpool wordt door onze stichting georganiseerd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ongeveer vijfenzeventig kinderen uit Achlum, Hitzum en omgeving bezoeken onze basisschool.

Op onze school zijn de leerlingen in de ochtend op de volgende manier verdeeld: 1. Groep 1/2  2. Groep 3/4  3. Groep 5/6  4. Groep 7/8. In de middag worden de groepen 1/2/3 en 4/5/6 samengevoegd. Groep 7/8 blijft i.v.m. de groepsgrootte gelijk. Het onderwijs in onze school gaat deels uit van het leerstoffen jaarklassensysteem. We houden daarbij rekening met de verschillen tussen kinderen en stemmen ons onderwijsaanbod af op de behoefte van het kind. We ontwikkelen groep doorbrekend werken om zo ons aanbod nog meer passend te maken bij de ontwikkelbehoefte van het kind. 

In onze peuteropvang it lyts finster zitten ongeveer 8 kinderen.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onder taal verstaan wij Nederlandse taal, technisch en begrijpend lezen en spelling. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Iedere school heeft haar kwaliteiten en ontwikkelpunten beschreven in o.a. het schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het schoolondersteuningsprofiel staan de volgende onderdelen beschreven:

*Een korte typering van de school

*De kwaliteit en ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen.

*De deskundigheid waarover onze school kan beschikken.

*De voorzieningen die wij hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.

Het schoolondersteuningsprofiel van IKC it iepen finster ligt op school ter inzage voor u. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven