IKC it iepen finster

Dorpsstraat 4 B 8806 KT Achlum

  • Spelend leren
  • Elk kind heeft bij ons een maatje

Het team

Toelichting van de school

Elke woensdag krijgen de leerlingen gymnastiek van onze vakleerkracht. Op maandag geven de eigen leerkrachten gymnastiek.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op IKC it iepen finster werken we in principe met vaste invalleerkrachten. Onze invalpool wordt door onze stichting georganiseerd, echter op dit moment zijn er geen leerkrachten beschikbaar. Als IKC proberen we zo veel mogelijk onderling het verlof/ziekte in te vullen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ongeveer zestig kinderen uit Achlum, Hitzum en omgeving bezoeken ons IKC.

Op onze school zijn de leerlingen op de volgende manier verdeeld:

1. Groep 1/2 vormt samen 12 kinderen. 2. Groep 3/4/5 vormt samen 20 kinderen.  3. Groep 6/7/8 vormt samen 26 kinderen. Aankomend schooljaar hebben we er wederom voor gekozen om groep 3 te laten starten in de combigroep 1/2/3. Na de kerstvakantie gaan de kinderen uit groep 3 naar de combigroep 4/5.

Het onderwijs in onze school gaat deels uit van het leerstof jaarklassensysteem. We houden daarbij rekening met de verschillen tussen kinderen en stemmen ons onderwijsaanbod af op de behoefte van elk kind. We ontwikkelen groep doorbrekend werken om zo ons aanbod nog meer passend te maken bij de ontwikkelbehoefte van elk kind. 

In onze peuteropvang it lyts finster zitten ongeveer 7 kinderen.

Op IKC it iepen finster bieden we BSO aan.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onder taal verstaan wij Nederlandse taal, technisch en begrijpend lezen en spelling. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Iedere school heeft haar kwaliteiten en ontwikkelpunten beschreven in o.a. het schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het schoolondersteuningsprofiel staan de volgende onderdelen beschreven:

*Een korte typering van de school

*De kwaliteit en ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen.

*De deskundigheid waarover onze school kan beschikken.

*De voorzieningen die wij hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.

Het schoolondersteuningsprofiel van IKC it iepen finster ligt op school ter inzage voor u. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij hebben binnen onze stichting ons eigen expertise team voor alle zorg en begeleiding.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In ons schoolgebouw is op (maandag-) en woensdagmorgen de peutergroep voor kinderen vanaf 2 jaar. Kinderen kunnen daar komen om te spelen en om zich te ontwikkelen. Een pedagogisch medewerkster begeleidt de kinderen. We zorgen voor een warme overdracht zodat we de doorgaande ontwikkeling van de kinderen goed kunnen volgen. Deze overdracht vindt plaats in de vorm van een Driehoeks gesprek. Hierbij zijn aanwezig: de ouders, pedagogisch medewerkers en leerkracht onderbouw. 

Terug naar boven