KBs Paulus

Koppeldijk 30 1391 CZ Abcoude

  • Schoolfoto van KBs Paulus
  • De kinderen van groep 7 krijgen vanaf het voorjaar hun eigen schooltuin.
  • Schoolfoto van KBs Paulus
  • Schoolfoto van KBs Paulus
  • Schoolfoto van KBs Paulus

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

U ziet dat ons gemiddelde cijfer leerlingtevredenheid 7.4 is.  Dit is een gemiddelde, u kunt op + bekijk vragen en antwoorden zien hoe dit cijfer tot stand gekomen is. Hoewel we blij zijn dat de leerlingen de school gemiddeld een 7,9 als rapportcijfer geven, zien we ook ruimte voor verbetering. 

Na de coronatijd hebben we extra aandacht besteed aan sociale vaardigheden en groepvorming. Dat doen we o.a. met de methode Rots & Water. Daarnaast zijn we druk bezig om onze manier van lesgeven verder te ontwikkelen. We maken daarbij gebruik van een Doordacht Passend Lesmodel (DPL) waarin instructie en inoefening op een gestructureerde en bewezen manier worden ingezet. 

Tevredenheid
7,6

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

U ziet dat ons gemiddelde cijfer oudertevredenheid een mooie 8,0 is. In de afgelopen drie jaar zien we een stijgende lijn in onze oudertevredenheid. Het cijfer is een gemiddelde - detailscores ziet u bij doorklikken.

Sterke punten van de Paulusschool zijn het plezier waarmee kinderen naar school gaan, de veiligheid die ze ervaren en de informatievoorziening vanuit de school. De eerste twee aspecten hebben te maken met het schoolklimaat en zijn al jaren een sterk punt van de school. Het laatste punt heeft te maken met informatie en communicatie. Daar hebben we dit jaar extra op ingezet. 

Aandachtspunten voor de Paulusschool blijven de hoeveelheid uitdaging voor en de informatievoorziening over leerlingen. We zien op beide aspecten wel een stijgende lijn. We werken verder aan een gedifferentieerde aanpak van ons onderwijs om ieder kind optimaal te bedienen.  We voeren minimaal drie oudergesprekken per jaar waarin de onderwijsbehoeften van de leerling centraal staan. We zijn blij dat de aanpak heeft bijgedragen aan een flinke stijging van de tevredenheid over het contact met de medewerkers van de school. 

Tevredenheid
8,0

Terug naar boven