KBs Paulus

Koppeldijk 30 1391 CZ Abcoude

  • Schoolfoto van KBs Paulus
  • De kinderen van groep 7 krijgen vanaf het voorjaar hun eigen schooltuin.
  • Schoolfoto van KBs Paulus
  • Schoolfoto van KBs Paulus
  • Schoolfoto van KBs Paulus

In het kort

Toelichting van de school

Wat wil JIJ leren ?

Binnen onze stichting  Kalisto Boeiend Basisonderwijs zijn we regelmatig bezig met de profilering van Kalisto en wat dat betekent voor de 16 scholen die deel uitmaken van Kalisto. Daarbij werd ons destijds de vraag gesteld waar wij als Paulusschool nu precies voor staan en wat ons onderscheid van andere scholen? Een boeiend proces, met team, ouders en kinderen en uiteindelijk komt er dan zo iets moois uit als Wat wil JIJ leren ? Wat wil JIJ leren geldt ook voor ons als team. Sinds enkele jaren werken wij met leerKRACHT van stichting leerKRACHT. 

"Elke dag samen een beetje beter" is het motto van leerKRACHT waarwij we samen met de leerlingen het onderwijs beter maken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wat wil JIJ leren
  • Rots en Water
  • leerKRACHT
  • ambitieus
  • groepsoverstijgend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Een stukje voorgeschiedenis

In 1967 is de Paulusschool opgericht. Omdat de (oude) Piusschool uit haar jasje was gegroeid, was een nieuwe basisschool nodig. Vier leerkrachten trokken in de toenmalige land- en tuinbouwschool aan de Koppeldijk. Aan de voorzijde van ons schoolgebouw treft u nog steeds de gevelsteen van Ceres, de Griekse godin van de landbouw, aan die verwijst naar deze vorige bestemming. Het gebouw is daarna verschillende keren uitgebreid; o.a. in 1975 door de toevoeging van kleuterschool ‘Het Hummelhol’, in 2003 door de bouw van een nieuwe zaal, in 2005 door toevoeging van 2 lokalen en de bouw van de orthotheek. De Paulusschool maakt deel uit van de stichting Kalisto-Boeiend Basisonderwijs, een stichting bestaande uit katholieke en oecumenische scholen.  Het gebouw bestaat momenteel uit 10 lokalen, een orthotheek, een werklokaal en een gemeenschappelijke ruimte. De Paulusschool ligt landelijk, aan de zuidkant van het dorp waar de dijk richting Baambrugge en Vinkeveen begint. Bijna alle lokalen kijken uit over een weiland. Veel leerlingen komen uit de wijken rondom de school. Door de kleinschaligheid van Abcoude treft u ook kinderen uit de andere kant van het dorp aan. De school heeft ongeveer 220 leerlingen verdeeld over 9 groepen waarvan 3 heterogene kleutergroepen.De groepen hebben een maximale grootte van 30 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
213
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de Paulusschool is geen voorschoolse opvang. Wel maken ouders gebruik van de voorschoolse opvang bij Borus. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven