KBs Paulus

Koppeldijk 30 1391 CZ Abcoude

  • Schoolfoto van KBs Paulus
  • De kinderen van groep 7 krijgen vanaf het voorjaar hun eigen schooltuin.
  • Jaarlijks doen we een project met de hele school: workshops voor alle groepen afgesloten met een optreden voor de hele school.

In het kort

Toelichting van de school

Wat wil JIJ leren ?

Iedere keer als ik het zeg of typ word ik daar blij van. Binnen onze stichting Kalisto-Boeiend Basisonderwijs zijn we regelmatig bezig met de profilering van Kalisto en wat dat betekent voor de scholen. Daarbij werd ons de vraag gesteld waar wij als Paulusschool nu precies voor staan en wat ons onderscheid van andere scholen? Een boeiend proces, met team, ouders en kinderen en uiteindelijk komt er dan zo iets moois uit als Wat wil JIJ leren ? We zijn al enige jaren bezig met het traject Taak op Maat, daarnaast zijn we bezig met ontwerpend en ontdekkend leren en richten we ons steeds meer op het eigenaarschap van kinderen. Om daar nog meer handen en voeten aan te geven, zijn we afgelopen jaar (2018-2019) gestart met leerKRACHT: eigenaarschap bij de leerkrachten en daaruit volgend, bij de leerlingen. Immers, wanneer een leerling in staat is zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn leren, dan kan hij of zij blijven leren. Dat is essentieel in onze kennissamenleving.

Een aantal afspraken gelden voor alle scholen van de stichting. Deze informatie vindt u hier: https://www.kalisto-basisonderwijs.nl/onze-ouders/schoolgidsteksten. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wat wil JIJ leren
  • Rots en Water
  • leerKRACHT
  • ambitieus
  • groepsoverstijgend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Een stukje voorgeschiedenis

In 1967 is de Paulusschool opgericht. Een tweede katholieke basisschool in Abcoude was nodig, omdat de (oude) Piusschool uit haar jasje was gegroeid. Vier leerkrachten trokken in de toenmalige land- en tuinbouwschool aan de Koppeldijk. Aan de voorzijde van ons schoolgebouw treft u nog steeds de gevelsteen van Ceres, de Griekse godin van de landbouw, aan die verwijst naar deze vorige bestemming. Het gebouw is daarna verschillende keren uitgebreid; o.a. in 1975 door de toevoeging van kleuterschool ‘Het Hummelhol’, in 2003 door de bouw van een nieuwe zaal, in 2005 door toevoeging van 2 lokalen en de bouw van de orthotheek. De Paulusschool maakt deel uit van de stichting Kalisto-Boeiend Basisonderwijs. Het gebouw bestaat momenteel uit 10 lokalen, een orthotheek en een gemeenschappelijke ruimte. De Paulusschool ligt landelijk, aan de zuidkant van het dorp waar de dijk richting Baambrugge en Vinkeveen begint. Bijna alle lokalen kijken uit over een weiland. Veel leerlingen komen uit de wijken rondom de school. Door de kleinschaligheid van Abcoude treft u ook kinderen uit de andere kant van het dorp aan. Op de eerste dag van het schooljaar beginnen we met 229 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
229
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven