KBs Pius

Broekzijdselaan 3 1391 XL Abcoude

  • Schoolfoto van KBs Pius
  • Schoolfoto van KBs Pius
  • Schoolfoto van KBs Pius
  • Schoolfoto van KBs Pius
  • Schoolfoto van KBs Pius

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In maart 2023 hebben we de leerlingtevredenheid gemeten bij onze leerlingen van groep 6, 7 en 8.

We zijn heel trots dat onze leerlingen hun Piusschool een gemiddeld rapportcijfer van een 8,5 geven.

  • De lessen die gegeven worden krijgen een 8,9.
  • De sociale veiligheid krijgt een 8,7.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In maart 2022 hebben wij onze ouders bevraagd over hun tevredenheid ten aanzien van de Piusschool.

Wij zijn trots dat onze ouders de Piusschool een hoog rapportcijfer geven, namelijk een 7,9.

  • Voor de sfeer geven de ouders een 8!
  • Voor het onderwijs krijgen we een 7,7. We zien hier dat we op voor uitdagend onderwijs een wat lager cijfer krijgen, namelijk een 7,3. Dit cijfer is afgelopen jaar wel omhoog gegaan door doordat we gestart zijn met Day a Week (een externe voorziening voor hoogbegaafde leerlingen) en met het Piuslab. Een plek binnen de school waar kinderen die meer aan kunnen uitgedaagd worden om meer en anders te leren en ontwikkelen. Dit jaar gaan we ons nog meer richten op uitdagend onderwijs binnen de groepen.
  • Voor communicatie krijgen we een 7,7.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven