KBs Pius

Broekzijdselaan 3 1391 XL Abcoude

  • Schoolfoto van KBs Pius
  • Schoolfoto van KBs Pius
  • Schoolfoto van KBs Pius
  • Schoolfoto van KBs Pius
  • Schoolfoto van KBs Pius

In het kort

Toelichting van de school

Wie zijn wij en waar staan wij voor?

Wij zijn de Pius, een fijne en goede school, waar ieder kind gezien wordt. We bestaan al meer dan 100 jaar en zijn verankerd in het dorp. Wij werken samen met 15 basisscholen in de regio Utrecht, die verenigd zijn in de stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs. In de 8 jaar op de basisschool ontwikkelt een kind zich van klein naar groot mens. Onze kernwaarden zijn verantwoordelijkheid, verbondenheid, veiligheid en persoonlijke aandacht.   In een sfeer waarin kinderen kunnen leren en opgroeien tot individuen met zelfkennis, zelfvertrouwen en sociaal positief gedrag komen onze leerlingen tot maximale leerprestaties. Wij hebben verbondenheid hoog in het vaandel staan. Verbondenheid met de kinderen, de ouders en de wereld buiten school.  Dit bereiken we door de kinderen persoonlijk en met interesse te benaderen, waardoor kinderen zich gezien voelen. Dit begint ’s ochtends al bij de deur: de leerkracht geeft alle kinderen een hand waarbij er meteen even contact is en iets verteld of gevraagd kan worden.  Op schoolniveau betekent het bijvoorbeeld dat bij festiviteiten de jongere kinderen begeleid worden door de oudere kinderen, waardoor de kinderen op school elkaar allemaal leren kennen. De verbondenheid met de wereld om ons heen vertalen we in excursies naar musea en de natuur, acties voor goede doelen en allerlei projecten op school. Zo komen de ouderen van Abcoude graag kijken naar onze kerst- en eindmusical, nodigen we in de bovenbouw gastsprekers uit om te vertellen over o.a. de tweede wereldoorlog, archeologie en zijn er in de onderbouw bijvoorbeeld projecten over het ziekenhuis en water in Nederland. Eén keer per jaar hebben we een project waar alle groepen aan mee doen op het gebied van theater, muziek of beeldende vorming. Dit project wordt altijd groots afgesloten met alle ouders en belangstellenden.  

Dit alles is de basis om tot leren en presteren te komen. Wij zijn een heel enthousiast team dat er alles aan doet om het beste uit de kinderen te halen. Onze resultaten zijn dan ook goed.  

Zo zorgen we met elkaar voor een onvergetelijke schooltijd!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid
  • Verbondenheid
  • Veiligheid
  • Persoonlijke aandacht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het totaal aantal leerlingen op De Pius is op dit moment (oktober 2020) 179. Er zijn acht groepen, waaronder twee kleutergroepen.  Gemiddeld zitten er 30 leerlingen in de groep. Er is geen wachtlijst. Gedurende het schooljaar organiseren we een aantal open ochtenden. Belangstellende ouders kunnen de school dan bezoeken om een indruk te krijgen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
179
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven