IKC De Lente

Langerak 42 2157 PG Abbenes

Schoolfoto van IKC De Lente

In het kort

Toelichting van de school

Klik hier voor onze website

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ruimte om te groeien!
  • Geloof in talent!
  • Leren van de natuur!
  • Kracht door klein te zijn!
  • Werken toekomstgericht!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school groeit op dit moment door met name de instroom in de kleutergroep. Bijna alle kinderen wonen in Abbenes.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
51
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De meldcode is geschreven voor de kinderopvang. IKC De Lente is een IKC waarin de kinderopvang een belangrijk onderdeel is.

Terug naar boven