Openbare Basisschool de Plaats

Schoolwerf 1 1657 LD Abbekerk

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Plaats

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een medewerker verlof aanvraagt en/ of nodig heeft om wat voor reden dan ook, dan zal altijd geprobeerd worden om deze persoon op een goede manier te vervangen. Indien er geen externe (inval)leerkracht beschikbaar is, dan wordt er intern geïnventariseerd. We kijken dan welke mogelijkheden er in de school zijn, b.v. intern schuiven, de inzet van een duo-leerkracht, de inzet van een ambulante collega enz. Ook kan het verdelen van de leerlingen uit de betreffende groep over andere groepen een optie zijn. Indien het verdelen van de leerlingen geen optie (meer) is, kan het ook nog voorkomen dat de leerlingen thuis blijven die dag. Het mag duidelijk zijn dat hier niet onze voorkeur ligt en dat wij op school altijd met elkaar kijken naar een zo goed mogelijke oplossing, passend bij wat de groep leerlingen op dat moment nodig heeft. Er kan in bepaalde situaties gekozen worden voor het rouleren van vervanging en/ of het thuis blijven per groep. Richtlijn bij het inzetten van dit protocol is ‘het probleem’ zoveel mogelijk op te lossen daar waar het is ontstaan is met als doel te voorkomen dat ‘het probleem’ verschoven wordt. In uitzonderingsgevallen kan deze optie toch een meerwaarde hebben. Al mel al betreft de vervanging bij verlof van personeel dus echt maatwerk.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij ons op De Plaats is er sprake van een continurooster. De leerlingen gaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 14.15 naar school. Op woensdag duurt de schooldag van 8.30 tot 13.30 uur. De leerlingen in de onder- en bovenbouw maken hetzelfde aantal uren per schooldag, per schoolweek en per schooljaar. Het aantal onderwijsuren wordt per schooljaar berekend. De leerlingen van onze school krijgen minimaal 7.520 uur les verdeeld over acht schooljaren.


Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op De Plaats gaan we uit van gemiddelde tijden per vakgebied, maar waar nodig wordt hierin maatwerk geleverd. Per groep wordt goed gekeken wat er nodig is aan het aantal onderwijsminuten per vak per week. Sommige groepen hebben meer instructie en tijd nodig voor taal, andere groepen juist weer voor rekenen of lezen. Wanneer dit zo is, dan ruimen we daar extra tijd voor in.

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. Het aanbod voor het jonge kind organiseren we zelf als school. Dit doen we door thematisch te werken n.a.v. de leerlijnen van ParnasSys.

Onze school ontvangt kinderen vanuit diverse partijen. Na toestemming van de ouder(s)/ verzorger(s) nemen wij contact op met deze partijen en zorgen we samen met hen voor een warme overdracht.

Terug naar boven