Openbare Basisschool de Dubbele Punt

Koetenburg 14 1719 AR Aartswoud

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Dubbele Punt
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Dubbele Punt
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Dubbele Punt
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Dubbele Punt
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Dubbele Punt

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Dubbele Punt 

Sandra Bakker - groep 1/2/3

Miek Beentjes - groep 5/6

Leonie Ursem / Jobina Visser - groep 7/8

Carmen Koning - Kwaliteitscoördinator

Suzanne Hofland - ICT-coördinator

Claudia Bongers - administratie 

Fred Visscher - conciërge

Inge Kamerbeek - directeur

Heidi de Heer - locatiecoördinator


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Via de vervangerspool wordt er een vervanger aangevraagd. Helaas is de krapte op de arbeidsmarkt voelbaar en komt het voor dat er geen vervanger beschikbaar is.

Wat doen we dan?

1. We kijken of er intern iemand beschikbaar is

2. We voegen de groep samen met een andere groep, maximaal 1 dag. 

3. We vragen ouders hun thuis op te vangen.

Wanneer er groepen worden samengevoegd is dit maximaal voor 1 dag, dit om de onderwijskwaliteit van de andere groep te waarborgen. De kleutergroep zullen wij niet samenvoegen. Mocht er geen inval beschikbaar zijn dan vragen wij de ouders hun kind(eren) thuis te houden.
Een groep wordt maximaal twee aaneengesloten dagen naar huis gestuurd. Is de leerkracht daarna nog steeds afwezig en is er nog steeds geen invaller gevonden, worden daarna afwisselend andere groepen naar huis gestuurd, zodat de leerkracht van deze groep voor de groep gezet kan worden die twee dagen thuis is geweest. Mocht het om een langdurige ziektevervanging gaan én er is geen vervanging, zal één van de opties uit het noodplan gebruikt moeten worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Dubbele Punt werken wij in de ochtend met de groepen: 1-2-3, 4-5 en 7-8. In de middag werken wij met de groepen: 1-4 en 5-8. De kracht van deze samengestelde groepen is merkbaar in de sfeer en het pedagogisch klimaat. In groep 1-2-3 staan juf Marijke en juf Fleur voor de groep. Daarnaast vult juf Leonie de onderwijsassistent uren in. In groep 4-5 werken juf Linda en meester Frans. In groep 7-8 staan juf Michelle en juf Leonie voor de groep. De middagen werken de leerlingen en leerkrachten samen binnen de groepen. 

Aanmelding

Heeft u interesse in de school, maak gerust een afspraak voor kennismaking en een rondleiding. Als u besluit uw kind aan te melden op onze school volgt er een intake gesprek tussen de ouders/verzorgers en de directie. In dit gesprek hebben we het onder andere over de onderwijsbehoeften van uw kind(eren). Bij het aanmelden van leerlingen die een overstap maken van een andere basisschool, is de betreffende leerkracht ook onderdeel van het gesprek. Na afloop van het gesprek krijgt u een informatie-mapje mee met daarin een aanmeldformulier en de aanmeldprocedure. Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In het onderwijs aan kleuters zijn veel activiteiten waarbij sprake is van overlappende doelstellingen. In spel en werk zit zowel taal, als omgaan met hoeveelheden als sociale en/of emotionele ontwikkeling, motorisch ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, creatieve ontwikkeling en spelontwikkeling. Er is in principe geen sprake van vakken maar van ontwikkelingsgebieden.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We bieden onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Kinderen die verstaanbaar zijn voor derden, die zindelijk zijn en zelfredzaam. Kinderen die, mogelijk met wat extra ondersteuning of aanpassing, het normale onderwijsprogramma kunnen volgen. Kinderen die qua cognitieve ontwikkeling een jaar verder of terug zijn, kunnen we passend onderwijs bieden door onze samengestelde groepen. Ze zijn dan geen uitzondering maar doen met de groep boven of onder hen mee.

Voor kinderen met heel specifieke onderwijsbehoeften is er maatwerk. Er wordt per kind bekeken of geboden kan worden wat nodig is. De school is niet ingericht voor kinderen met een zware lichamelijke beperking.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven