Openbare Basisschool de Dubbele Punt

Koetenburg 14 1719 AR Aartswoud

Zien, voelen, ruiken en beleven! Kinderen uit de onderbouw gaan op excursie n.a.v. hun thema de boerderij.

In het kort

Toelichting van de school

Obs 'De Dubbele Punt' is een openbare basisschool in het dorp Aartswoud van ca. 500 inwoners in de gemeente Opmeer (West-Friesland/ NH) De naam ´de Dubbele Punt´ komt van de twee puntkappen op onze school. Enige jaren geleden is de school uitgebreid met een kleine sporthal 'de Komma'. Wij werken in de ochtenden met drie groepen en in de middag met twee groepen. In ons gebouw bevindt zich ook peuterspeelzaal 'De Minipunt'. De school is een van de 15 basisscholen van Stichting Allure.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ontwikkelingsvrijheid
  • individu en groep doet er toe
  • vriendelijk
  • leren van en met elkaar
  • diversiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Obs de Dubbele Punt is een sfeervolle dorpsschool waar leren aanstekelijk is. De afgelopen jaren genieten gemiddeld 40 leerlingen van ons onderwijs. Het schooljaar 2020-2021 zullen we starten met 31 leerlingen, hier komen de instroom leerlingen nog bij. Kinderen van alle leeftijden spelen en werken samen en kennen elkaar goed. 
Weergave

Leerlingen
39
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven