Openbare Basisschool de Dubbele Punt

Koetenburg 14 1719 AR Aartswoud

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Dubbele Punt
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Dubbele Punt
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Dubbele Punt
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Dubbele Punt
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Dubbele Punt

In het kort

Toelichting van de school

Obs 'De Dubbele Punt' is een openbare basisschool in het dorp Aartswoud (gemeente Opmeer, Noord-Holland). De Dubbele Punt is een kleine dorpsschool midden in het groen. Er is veel aandacht voor het sociale klimaat én een uitdagend en passend onderwijsaanbod. De omgeving van de school speelt een belangrijke rol. Het Afrikaanse gezegde 'It takes a village to raise a child' is dan ook zeer van toepassing binnen de context van de school en haar omgeving.

De naam ´de Dubbele Punt´ komt van de twee puntkappen op onze school. Enige jaren geleden is de school uitgebreid met een kleine sporthal 'de Komma'. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • groei en ontwikkeling
  • gedeelde verantwoordelijkheid
  • samen- werken en leren
  • plezier
  • vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Obs de Dubbele Punt is een prachtig gelegen en sfeervolle dorpsschool waar met én van elkaar geleerd wordt.
Bij de start van het schooljaar 23-24 zitten er 30 leerlingen op onze school. Zij zijn verdeeld over groep 1/2/3, 5/6 en 7/8.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
31
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven