Openbare Basisschool de Driehoek

Schoolstraat 1b 5735 CG Aarle-Rixtel

  • Sinds januari 2016 zitten we in dit heerlijke schoolgebouw, waar ons onderwijsconcept volledig tot haar recht kan komen.
  • Ons technisch en begrijpend leesonderwijs koppelen we aan de thema's in de groep. We vinden leesmotivatie van kinderen belangrijk.
  • Al vanaf groep 1/2 leren we kinderen te werken met digitale leermiddelen. Uiteraard werken we zowel digitaal als op papier.
  • Kinderen krijgen zowel gesloten als open opdrachten. We willen de autonomie, het creatief denken en de betrokkenheid van kinderen stimuleren
  • In groep 1/2 werken we volgens Het Kan. We werken thematisch en sluiten veel aan bij het spel van kinderen.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In 2015-2016 is een breed tevredenheidsonderzoek afgenomen onder alle kinderen van groep 5 t/m 8. De kinderen hebben ons over het algemeen een positieve beoordeling gegeven, maar ook enkele verbeterpunten/ verbeterwensen. Waar wij in ieder geval heel blij over zijn, is dat kinderen zich veilig voelen bij ons op school en zich niet gepest voelen.

In 2016-2017 hebben we de verbeterpunten opnieuw bevraagd onder de kinderen in de groepen 5 t/m 8. Alle punten waren in hun ogen nu positief. Tegelijk hebben we opnieuw gevraagd naar de sociale veiligheid. Opnieuw waren de kinderen hierover positief. Ze voelen zich veiloig op school en niet gepest. 

In de bijlagen vindt u de rapportages van de enquêtes.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ook onder de ouders hebben we in 2016 de algehele tevredenheid gemeten. We zijn ook blij met dit resultaat. Ouders zijn tevreden over onze school en, net als hun kinderen, geven zij aan dat er een veilig pedagogisch klimaat heerst en er niet gepest wordt op school. De resultaten vindt u terug in de bijlage.
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven