Openbare Basisschool de Driehoek

Schoolstraat 1b 5735 CG Aarle-Rixtel

  • Sinds januari 2016 zitten we in dit heerlijke schoolgebouw, waar ons onderwijsconcept volledig tot haar recht kan komen.
  • Ons technisch en begrijpend leesonderwijs koppelen we aan de thema's in de groep. We vinden leesmotivatie van kinderen belangrijk.
  • Al vanaf groep 1/2 leren we kinderen te werken met digitale leermiddelen. Uiteraard werken we zowel digitaal als op papier.
  • Kinderen krijgen zowel gesloten als open opdrachten. We willen de autonomie, het creatief denken en de betrokkenheid van kinderen stimuleren
  • In groep 1/2 werken we volgens Het Kan. We werken thematisch en sluiten veel aan bij het spel van kinderen.

Het team

Toelichting van de school

Met 16 enthousiaste personen vormen wij het team van OBS De Driehoek; ons team bestaat uit gedreven en professionele mensen. We stellen ons graag aan je voor.

Wij werken in het onderwijs omdat we geloven dat onderwijs het verschil kan maken voor elk individu. Iedereen binnen ons team doet dat vanuit zijn of haar eigen expertise en interesse. Elke leerkracht werkt binnen een onderwijsteam en/of heeft ambulante taken. Als u op de foto van de leerkracht klikt, leest u iets meer over hem of haar. 

Teamgerichte organisatiestructuur

De Driehoek werkt in een teamgerichte organisatiestructuur. Dit staat voor een bewuste inrichting van de arbeidsorganisatie voor de leerkrachten. Leerkrachten verrichten hun werk vanuit verschillende teams: onderwijs- en expertteams.

Binnen de Driehoek zijn twee onderwijsteams: onderbouw (groep 1 t/m 3) en bovenbouw (groep 4 t/m 8). Binnen elk onderwijsteam werken leerkrachten met elkaar samen. Ze ontwikkelen samen onderwijs, nemen besluiten en professionaliseren zich. Leerkrachten zijn binnen het onderwijsteam gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle kinderen. 

Vanuit verschillende onderwijsteams komen leerkrachten samen in een expertteam. Binnen dit expertteam werken ze gezamenlijk aan het vergroten van hun expertise en de vertaling daarvan binnen De Driehoek.

Er zijn drie expertteams:

Pedagogiek: werken aan het ontwikkelen van een pedagogische huisstijl 

Didactiek: werken aan verbetering van ons leesonderwijs

Organisatie: onderzoeken welke organisatievorm het best past bij onze visie en kernwaarden

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer er vervanging nodig is proberen we dit op te lossen met een leerkracht uit onze vervangerspool. Mocht dat niet lukken dan proberen we het intern op te lossen door eigen leerkrachten of stagiaires te vragen extra te werken of groepen samen te voegen. In geval van nood moet een groep thuis blijven. Gelukkig komt dit erg weinig voor!

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven