Openbare Basisschool de Driehoek

Schoolstraat 1b 5735 CG Aarle-Rixtel

  • Sinds januari 2016 zitten we in dit heerlijke schoolgebouw, waar ons onderwijsconcept volledig tot haar recht kan komen.
  • Zelfstandige verwerking van de leerstof op het leerplein. Hier kunnen ze rustig samenwerken of elkaar helpen.
  • Individuele hulp bij zelfstandig werken.
  • Werken met het Chromebook. In dit geval aan wereldoriĆ«ntatie.
  • Groot en klein door elkaar volgen allerlei creatieve workshops.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van OBS De Driehoek. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. We nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen op onze school om beeld bij deze informatie te krijgen.

Hartelijke groet,

Team OBS De Driehoek

Judith Verhoeven, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Iedereen is welkom!
  • Competentie
  • Relatie
  • Autonomie
  • Een leven lang leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
160
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven