Protestants Christelijke Basisschool De Viergang

Jacob van Damstraat 24 2445 AE Aarlanderveen

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Viergang
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Viergang
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Viergang
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Viergang
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Viergang

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Alle leerlingen van groep 6/7/8 hebben de vragenlijst ingevuld. We zijn trots op het feit dat de leerlingen aangeven het naar hun zin te hebben en zich veilig te voelen bij ons op school. Het aantal leerlingen dat aangeeft te maken te hebben met pestgedrag is flink gedaald tov vorig schooljaar, dit is fijn

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Het oudertevredenheidsonderzoek is uitgezet onder 50 gezinnen, 25 gezinnen hebben het onderzoek ingevuld en bijgedragen aan deze uitkomst. Wij zijn blij met de uitkomst, hebben binnen het team de verschillende gegevens besproken en gaan aan de slag met de aandachtspunten. 
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven