Protestants Christelijke Basisschool De Viergang

Jacob van Damstraat 24 2445 AE Aarlanderveen

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Viergang
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Viergang
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Viergang
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Viergang
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Viergang

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Alle leerlingen van groep 6/7/8 hebben de vragenlijst ingevuld. We zijn trots op het feit dat de leerlingen aangeven het naar hun zin te hebben en zich veilig te voelen bij ons op school, dit ondanks de personele wisselingen die hebben plaatsgevonden in deze groep tijdens het schooljaar. 

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Het oudertevredenheidsonderzoek is uitgezet onder 49 gezinnen, 24 gezinnen hebben het onderzoek ingevuld en bijgedragen aan deze uitkomst. De uitkomst moet met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden aangezien het percentage ouders dat de vragenlijst heeft ingevuld niet representatief is. Voor nieuwe ouders is het lastig om de lijst in te vullen, zij hebben aangegeven op een aantal onderdelen nog geen antwoord te kunnen geven en daarom de lijst niet ingeleverd te hebben, Zij geven wel aan zeer tevreden te zijn.

Wij gaan met het team aan de slag met de uitslag en zullen de leerpunten meenemen in ons beleid en dagelijks handelen. 

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven