Basisschool Op Dreef

Hennequinstraat 1 4527 CD Aardenburg

Schoolfoto van Basisschool Op Dreef

In het kort

Toelichting van de school

Vanaf het moment dat kinderen vier jaar worden, brengen zij een groot deel van de dag op de basisschool door. Ouders vertrouwen hun zoon of dochter aan de zorgen van de leerkrachten toe. Wij zijn ons bewust van deze verantwoordelijkheid en doen ons uiterste best om kinderen een plezierige schooltijd te bieden waarin zij gestimuleerd worden om kennis, vaardigheden en inzichten op te doen.

Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd terecht bij ons op school.

Met vriendelijke groet,

Team Op Dreef, Aardenburg

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilige sfeer
  • Talenten zien en benutten
  • Activerende werkvormen
  • Kindgericht
  • Anders organiseren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zien de laatste jaren een kleine stijging in het leerlingenaantal. Dit komt mede omdat we sinds schooljaar 2018-2019 de enige overgebleven school zijn in Aardenburg. Vanaf schooljaar 2020-2021 zakken we iets in leerlingaantal. De komende jaren verwachten we stabiel te blijven.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
118
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven