IKC UnieK

Vondelstraat 11a/b 7121 VB Aalten

  • Schoolfoto van IKC UnieK
  • Schoolfoto van IKC UnieK
  • Schoolfoto van IKC UnieK
  • Schoolfoto van IKC UnieK

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Stichting Accentscholengroep hanteert een vervangingsbeleid voor de afwezigheid van medewerkers. 
Voor meer informatie: www.accentscholengroep.nl

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen zijn ingedeeld volgens het zogenaamde leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat elke groep een leerstofinhoud heeft die jaar na jaar op elkaar aansluit. Uw kind start in groep 1 (mogelijk komend vanuit de dagopvang) en loopt in principe alle groepen door tot en met groep 8. Uiteraard hebben wij aandacht voor kinderen die extra ondersteuning en/of een passend aanbod nodig hebben. Dit geldt voor kinderen die wat extra uitdaging kunnen gebruiken maar ook voor kinderen die het leren moeilijk vinden.

De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen 1,5 uur per week bewegingsonderwijs. De lessen worden afwisselend gegeven door de eigen leerkracht en de vakleerkracht bewegingsonderwijs. De groepen 1 en 2 maken gebruik van de speelzaal in ons IKC, de groepen 3 t/m 8 gymmen in de nabij gelegen sporthal.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

IKC UnieK is een school met veel expertise (zie schoolondersteuningsprofiel). Dat betekent dat in principe elke leerling welkom is, zolang we tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoefte. Indien dat niet meer lukt zullen we met de ouders gezamenlijk proberen een goede onderwijsplek voor de leerling te vinden

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

‘It takes a village to raise a child’
Wij willen graag dat ieder kind thuisnabij naar school kan gaan. De medewerkers van IKC UnieK zetten zich in om het onderwijs (zo) passend (mogelijk) te maken voor het kind; we zijn op weg naar een steeds inclusiever wordend onderwijssysteem. Wij vinden het belangrijk dat ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers samen werken in het belang van het kind. Daarom voegen wij specifieke expertise (fysiotherapie, logopedie, jeugdhulpverlening) aan ons team toe en verdiepen wij onze samenwerking, waarbij het kind centraal staat. Op deze manier zijn we nog beter en krachtiger in staat om uw kind(eren) optimaal te begeleiden in zijn/haar ontwikkeling.

Ontmoeting en verbinding
Om het steeds inclusiever wordende onderwijs goed vorm te geven, is het nodig dat het team van IKC UnieK haar kennis, vaardigheden en ervaringen de komende jaren verder uitbreidt en verdiept. Dit doen wij o.a. door professionalisering en door van en met elkaar te leren.
Wij zien volop mogelijkheden om de samenwerking op te zoeken met scholen die reeds over aanvullende expertise beschikken. Door samen te werken kunnen medewerkers kennis delen en ervaringen uitwisselen buiten de muren van de eigen school, op weg naar een steeds inclusiever wordend onderwijssysteem. Wij werken toe naar een steeds inclusiever onderwijssysteem waarin een continuüm van begeleiding en ondersteuning aanwezig dat een  actieve participatie van elke leerling veronderstelt.
Het gaat er niet zo zeer om of leerlingen zichtbaar zijn in de school, maar of zij actief en voor hen betekenisvol mee kunnen doen binnen het IKC. Er is dus een wezenlijk verschil tussen ‘being there’ en ‘taking part’.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven