IKC UnieK

Vondelstraat 11a/b 7121 VB Aalten

  • Schoolfoto van IKC UnieK
  • Schoolfoto van IKC UnieK
  • Schoolfoto van IKC UnieK
  • Schoolfoto van IKC UnieK

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Integraal Kind Centrum UnieK!

Een Integraal Kindcentrum is een plek waar iedereen samenwerkt vanuit één visie, één team en één plan.
Wij bieden onderwijs, opvang en ontspanning onder één dak.
IKC UnieK biedt uw kind een arrangement op maat. Dit betekent dat u zowel van kinderopvang als onderwijs gebruik kunt maken, maar ook voor één van beide voorzieningen kunt kiezen.
Het grote voordeel van een Integraal Kindcentrum is dat uw kind de hele dag wordt opgevangen door een vast team van enthousiaste en kundige medewerkers op één locatie.

Het team van IKC UnieK kijkt naar kansen en mogelijkheden van kinderen en we creëren situaties waarin kinderen hun talenten leren te ontdekken. We stimuleren kinderen en bieden hen ruimte om talenten verder te ontplooien. Hierbij staat respect voor elkaar voorop. We vullen elkaar op een waardevolle manier aan en benutten elkaars sterke kanten.
Deze grondhouding dragen wij als team naar onze kinderen uit.

Tevens werken wij als team van professionals vanuit deze visie samen binnen ons Integraal Kind Centrum.
Alle medewerkers beschikken over een diversiteit aan talenten en we zijn ons bewust van de meerwaarde hiervan.
Het werken vanuit de diverse disciplines schept mogelijkheden om samen te werken aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor uw kind van
0-13 jaar.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen werken
  • Betrokkenheid
  • Flexibiliteit
  • Iedereen is UnieK
  • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
143
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven