Christelijke Basisschool 't Möllenveld

Haartseweg 12 A 7121 KZ Aalten

Onze prachtige school in het groen

In het kort

Toelichting van de school

Deze website SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Christelijke basisschool 't Möllenveld in Aalten.

De gegevens, die op deze site staan, zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school zelf.

Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Cijfers hebben te maken met opbrengstgericht werken, maar dit is niet alleen leidend voor de school. Een goed pedagogisch klimaat moet de basis zijn voor het werken met kinderen.

Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig
  • Aandacht
  • Sociaal
  • Structuur
  • Verbondenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de vorm van unitonderwijs geven we les in twee groepen bij elkaar: De Klimboom, groep 1 tot en met 4 en De Sterrenboom, groep 5 tot en met 8. De leerlingen die onze school bezoeken, wonen veelal op De Haart, gemeente Aalten of in Miste gemeente Winterswijk. Een aantal leerlingen woont in Aalten. Het aantal leerlingen ligt rond de 50.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
51
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De lestijden zijn op alle dagen van 8.30 tot 14.00 uur. De leerlingen worden tussen 8.15 en 8.25 uur op school verwacht. Om 8.15 uur gaat de eerste bel en om 8.25 de tweede bel. Alle leerlingen zijn dan binnen, zodat om 8.30 uur met de lessen kan worden begonnen. De kinderen lunchen met hun eigen groepsleerkracht in hun lokaal van 12.00 uur tot 12.15 uur en spelen daarna buiten van 12.15 tot 12.30 uur. In de ochtend is er van 10.15-10.30 uur pauze.  

Tijdens de ochtendpauze eten de meeste kinderen fruit en drinken iets, bij voorkeur water of ranja. I.v.m. goed milieubewustzijn liever geen pakjes. De kinderen moeten voor de lunchpauze zelf brood en drinken meenemen. Melkdranken  worden verzameld en in een koelkast bewaard tot de middagpauze.  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven