SBO nieuwHessen

Hessenweg 4 7121 MG Aalten

Schoolfoto van SBO nieuwHessen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

SBO nieuwHessen is onderdeel van AccentScholengroep. Middels Matchpoint heeft Accent een eigen invalpoule voor vervanging van ziekte en verlof.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De speel- werklessen worden thematisch vormgegeven. In het aanbod is oa. de aanvankelijk lezen, reken, sociaal emotionele en motorische ontwikkeling opgenomen. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

SBO nieuwHessen is een school voor speciaal basisonderwijs. Leerlingen die toegelaten worden tot SBO nieuwHessen, laten problemen zien op zowel didactisch als sociaal-emotioneel gebied. SBO nieuwHessen biedt op dit moment onderwijs aan leerlingen met complexe gedrags- en leervraagstellingen. Omdat wij beschikken over een bekwaam multidisciplinair team, maken we het mogelijk om leerlingen met complexe meervoudige hulpvragen een passend aanbod te geven binnen onze school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven