Openbare Basisschool De Slinger

Wehmerstraat 21 7121 DP Aalten

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Slinger

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op deze pagina over onze school: OBS De Slinger.

Dit schoolvenster geeft u een kijkje in onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en onszelf. We hopen dat deze informatie u een goed beeld geeft. Kijkt u hier rustig rond en wilt u nog een andere pagina over onze school bekijken, dan raden wij u aan om naar onze website te gaan: OBS De Slinger

Om De Slinger nog beter te leren kennen nodigen wij u uit om een persoonlijk kijkje te komen nemen. U kunt een afspraak maken via de telefoon (0543-472317) of via de mail (slinger@paraatscholen.nl). Wij laten u onze school zien!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een veilige basis
  • Kwaliteit
  • Relatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
136
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Leerlingen zijn vanaf 8.15u welkom op het plein. Iedereen kan direct doorlopen naar binnen. Om 8.25u wordt er gebeld, zodat de lessen om 8.30u kunnen starten.
De kinderen van groep 1 en 2 mogen samen met hun ouders naar binnen, tenzij er in de ochtend buiten gespeeld wordt.
De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan zonder ouders naar binnen. (Tenzij er een inloopmoment is of de ouder iets kleins moet doorgeven aan de leerkracht.)   

Inloopmomenten

Bent u benieuwd naar toetsresultaten of wilt u even komen kijken wat uw zoon/dochter zoal doet in de klas? Kom dan tijdens de inloopmomenten even mee naar binnen. Wanneer deze inloopmomenten zijn hoort u via de groepsleerkracht. Deze dagen zullen na iedere vakantie wisselen zodat zo veel mogelijk ouders een optie krijgen om een keer te komen kijken in de klas.

De tijden staan wel vast: 

  • Groep 1/2: 8.15u - 8.45u
  • Groep 3 t/m 8: 8.15u - 8.30u

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Rookvrije school

Vanaf 1 augustus 2020 mag in en rondom alle onderwijsinstellingen in Nederland niet meer worden gerookt. Het verbod geldt voor alle instellingen voor onderwijs: van schoolpleinen van basisscholen tot en met terreinen van universiteiten.
De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) houdt toezicht op de handhaving van het rookverbod.

Terug naar boven