IKC De Triangel

Dalweg 18 7122 BC Aalten

  • Schoolfoto van IKC De Triangel
  • Schoolfoto van IKC De Triangel
  • Schoolfoto van IKC De Triangel
  • Schoolfoto van IKC De Triangel

In het kort

Toelichting van de school

Ons IKC is een plek voor kinderen waar naast het basisonderwijs ook kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang wordt geboden. Door al deze facetten onder te brengen in één multifunctioneel gebouw, wordt een doorgaande lijn gecreëerd voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar en versterken opvang en school elkaar. Ons onderwijs is erop gericht om aan te sluiten bij de ontwikkeling van de kinderen en op de moderne maatschappij. 

IKC de Triangel staat voor de drie-eenheid van kind, ouder en school. Wij zijn ervan overtuigd dat goed onderwijs en opvang alleen mogelijk is als er een goede samenwerking is tussen school, opvang en ouders.

Dit SchoolVenster biedt u ook inzicht in de resultaten van IKC De Triangel. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie voor onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Eigenaarschap
  • Authenticiteit
  • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De meeste leerlingen die ons IKC bezoeken, wonen in de nabijheid van school. 
We hebben twee locaties. Locatie laag huisvest de Peuterplusgroep, de BSO, de groepen 1 t/m 5 en er is een inpandige gymzaal.
De groepen 6 t/m 8 hebben les op locatie hoog. 

Om de sfeer te proeven of om te zien hoe kinderen bij IKC De Triangel leren, is een bezoek zeer de moeite waard! 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
331
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken met een continurooster (het 5-gelijke-dagen-model). Van maandag tot en met vrijdag zijn alle kinderen van 8.30 uur tot 14.00 uur op school. Elke morgen mag uw kind iets te eten en te drinken meenemen naar school voor in de pauze en voor tussen de middag.

Wij zijn een ‘Gruitenschool’. Dit houdt in dat wij gezonde voeding stimuleren. Wij vragen u dan ook om hier aandacht voor te hebben. Dit kan door uw zoon/dochter een groente of fruithap voor in de ochtendpauze en een gezonde lunch mee te geven.
We vragen u voor het eten en drinken van uw kind gebruik te maken van bekers, flesjes en bakjes die geschikt zijn voor hergebruik om het milieu te sparen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Als professionals in het onderwijs zijn wij bij wet verplicht om te handelen middels de zogenaamde 'meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling'. Voor meer informatie over de meldcode en het bijbehorend stappenplan verwijzen wij u naar www.accentscholengroep.nl

Terug naar boven